Dane do faktury

Rozkaz L. 10/2006

 

 

1.2.2. Podaję nowe dane do faktury obowiązujące przy zakupach:

Chorągiew Kujawsko-Pomorska

Związku Harcerstwa Polskiego

Hufiec Grudziądz

ul. Chełmińska 104

86-300 Grudziądz

 NIP: 967-125-40-11