1% dla ZHP


Jak przekazać 1% podatku dla Związku Harcerstwa Polskiego? Chcesz rozliczyć podatek PIT w wersji elektronicznej?
W dalszej części artykułu dowiesz się, jak przekazać 1% naszemu Hufcowi lub konkretnej jednostce Hufca.

Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z administracją podatkową w formie elektronicznej. System e-Deklaracje przyjął do końca 2016 roku ponad 62 mln dokumentów w formie elektronicznej.


Wejdź na stronę internetową

e-Deklaracje.gov.pl

gdzie krok po kroku wyjaśnione jest, w jaki sposób możemy złożyć deklarację elektroczną zeznania podatkowego. Każdy podatnik powinien jednak zadbać o to, aby posiadać najnowsze oprogramowanie na swoim komputerze, by bez przeszkód móc wysłać wypełniony PIT, bez potrzeby powtórnego wprowadzania danych.

Aby wypełnić formularz należy wybrać swój PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38), a w razie problemów przeczytać instrukcję, która krok po kroku wyjaśnia, jak przebrnąć przez rubryki. Formularze te można wypełnić bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego, wystarczy podać kwotę dochodu z poprzedniego roku.

Dzięki e-deklaracjom możemy w szybki oraz łatwy sposób rozliczyć swój podatek i przekazać 1% podatku nie wychodząc z domu. Co wiecej unikamy papierkologii, stania w kolej- kach po znaczek na poczcie i przepisywania całego druku po raz kolejny w przypadku pomyłki. Sam formularz wyglada identycznie jak papierowy.

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego. Mogą Państwo również przekazać 1% Hufcowi ZHP Grudziądz, jak również konkretnej jednostce z naszego Hufca.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należ- nego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje ZHP w Krajowym Rejestrze Sądowym (czyli KRS 0000094699). Możesz też podać numer KRS wybranej Chorągwi ZHP.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na roz- dysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna ru- bryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publiczne- go jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobo- wych (imienia, nazwiska oraz adresu raz kwoty 1% podatku) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te prze- kazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlate- go nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Co zrobić, aby przekazać swój 1% podatku dla jednostki terenowej (hufca/drużyny)?

Aby przekazać 1% podatku dochodowego dla jednostki organizacyjnej danej chorągwi, należy zwrócić szczególną uwagę na rubrykę „cel szczegółowy”. Wpisanie samego numeru KRS sprawi, że przekazane pieniądze trafią do chorągwi, a nie do hufca, szczepu lub drużyny. Umieszczenie tam nazwy np. Hufiec ZHP Grudziądz sprawi, że pieniądze trafią do harcerek i harcerzy z Hufca ZHP Grudziądz, natomiast wpisując np. Hufiec ZHP Grudziądz - Samarytanki - do 48 GDH Samarytanki.

Nasz Hufiec podlega Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej (KRS: 0000268190).

Chcesz rozliczyć podatek PIT w wersji papierowej?

Nic nie stoi na przeszkodzie ;)! W urzędzie skarbowym znajdują się druki PIT, które można wziąć i wypełnić w sposób tradycyjny w domu.