Skład komendy

Komendantka:
hm. Elżbieta Fabińska
Dyżury: poniedziałki 16.15 – 17.00
tel. 501 168 193, 505 091 714

Skarbniczka:
phm. Magdalena Tuszyńska
tel. 661 947 309

Z-ca komendantki ds. programu i kształcenia:
hm. Kinga Szołczyńska
tel. 883 109 628

Przewodnicząca HKSI:
hm. Dorota Lichnerowicz
tel. 601 273 111

 Kwatermistrz:
phm. Tomasz Dmuchowski
tel. 600 051 893

 Namiestniczka Zuchowa:
pwd. Julita Plaskiewicz
tel. 513 849 086

Instruktorka do kontaktów z Radzyniem Chełmińskim:
pwd. Anna Kunicka
tel.  603 088 068

W sprawach ważnych w ciągu tygodnia proszę o kontakt telefoniczny.
Czuwaj!