Jak realizować wędrownictwo w swoim życiu codziennym?

Będąc wędrownikami, stawiamy przed sobą cele i konsekwentnie je realizujemy. Poznajemy świat, doskonalimy się w różnych dziedzinach, angażujemy się w życie społeczne. Wędrownictwo to droga, którą młody człowiek przebywa przygotowując się do dorosłego życia. Droga, po której stanie się odpowiedzialny, samodzielny i godny zaufania. Jak zacząć? Co robić? Jak to wszystko pogodzić?