• Naszą Misją
    Naszą Misją

    jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

  • Brak pomysłów?
    Brak pomysłów?

    Centralny Bank Pomysłów nadchodzi z pomocą!

Zapraszam zainteresowanych na zbiórkę Komisji Stopni Instruktorskich – 25 czerwca o godz. 11.00 w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Chełmińskiej 121.

Udział w zbiórce Komisji w celu otwarcia próby należy zgłosić do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na 3 dni przed planowanym terminem spotkania, jednocześnie wskazując opiekuna próby oraz przedstawiając planowane zadania. Proszę, by osoby planujące otwarcie próby korzystały tymczasowo z chorągwianych kart prób (są dostępne: tutaj).

W piątek, 26 maja w ramach "Majówki na Trawie" odbyła się Gra Miejska "Tajemnice Miasta" dla drużyn, gromad i mieszkańców Grudziądza. Zgłosiło się ponad 20 patroli, od 2 do 5 osób w jednym, które miały możliwość poznać Grudziądz od innej, tajemniczej strony.