Informujemy, że ukazał się Rozkaz Komendantki Hufca ZHP Grudziądz L.13/2017, który jest dostępny tutaj.

Dziękujemy wszystkim za udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, drużynom: Gryfowi, Wiercipiętom, Szarży, Adventure, Trampom za to, że Światło dotarło do Grudziądza i organizację wprowadzenia Światła do Grudziądza. Podziękowania również należą się V Szczepowi "Żywioły" za organizację przekazania na grudziądzkim Rynku oraz firmie JEST, panu Jerzemu Strużynie za pomoc przy nagłośnieniu imprezy.

W Tobie jest Światło! 

Krzyż Harcerski żałoba ZHPDzisiaj dotarła do nas informacja o odejściu na Wieczną Wartę hm. Lucyny Andrysiak, wieloletniej komendantki naszej chorągwi, a obecnie jej skarbnika. Nagłe odejście Druhny Lucyny napełnia smutkiem wszystkich, którzy się z nią zetknęli. Zapamiętamy ją jako wspaniałą instruktorkę, człowieka niezwykle życzliwego, pełnego empatii i zrozumienia innych ludzi. 

Druhny i Druhowie,
informujemy, że Naczelnik ZHP oraz Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP wydali: Rozkaz Specjalny LS.3/2017 oraz LS.2/2017. W związku z tym do 7 marca 2018 roku trwa żałoba w Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

 W najbliższą niedzielę, 17 grudnia o godzinie 13:00 w Bazylice Świętego Mikołaja odbędzie się kolejna Harcerska Eucharystia. Oprawę liturgiczną przygotowują: 2 Grudziądzka Gromada Zuchowa "Wiercipięty", 18 Grudziądzka Drużyna Harcerska "Szarża", 2 Grudziądzka Artystyczna Drużyna Harcerska "Gryf" oraz 2 Grudziądzka Drużyna Wędrownicza "Adventure". 

Serdecznie zapraszamy! 

W tym roku dwoje instruktorów naszego Hufca zostało nominowanych do Plebiscytu "Niezwyczajni" Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Są to: pwd. Piotr Jezierski oraz hm. Edyta Ogonowska.