W niedzielę 15 października o godzinie 13:00 w Bazylice św. Mikołaja odbędzie się Harcerska Msza Święta. Obstawę liturgiczną Eucharystii sprawować będą 2GADH „Gryf”, 2GGZ „Wiercipięty”, 2GDW „Adventure” oraz 18GDH „Szarża”
Serdecznie zapraszamy wszystkie zuchy, harcerzy, instruktorów oraz ich rodziny. Czuwaj!

W najbliższą niedzielę 17 września o godzinie 13 w Bazylice św. Mikołaja odbędzie się Harcerska Msza Święta, inaugurująca nowy rok harcerski. Obstawę liturgiczną Eucharystii sprawować będą 2GADH „Gryf”, 2GGZ „Wiercipięty”, 2GDW „Adventure” oraz 18GDH „Szarża”
Serdecznie zapraszamy!

Druhny i Druhowie,
informuję, że 30.09 br. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej (ul. Chełmińska 2014) po Zbiórce Wyborczej i Zjeździe Sprawozdawczym odbędzie się spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich.