Spotkanie KSW 6.07

Najbliższe spotkanie Kapituły Stopni Wędrowniczych odbędzie się 6 lipca o godz. 16:00.

Wszyscy chętni zgłoszą się do HO Maria Dąbrowska do 3 lipca do godziny 16:00. Osoby chętne do stanięcia przed KSW muszą posiadać ze sobą potwierdzenie opłacenia składek od drużyniowego lub skarbnika drużyny.