• Naszą Misją
    Naszą Misją

    jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

  • Brak pomysłów?
    Brak pomysłów?

    Centralny Bank Pomysłów nadchodzi z pomocą!

Rozkaz L.6/2017

Druhny i Druhowie,
informujemy, że ukazał się rozkaz Komendantki Hufca ZHP Grudziądz: L.6/2017


Rozkazy do pobrania