Sukces Wiercipięt!

Działająca w naszym Hufcu 2 Grudziądzka Gromada Zuchowa Wiercipięty uczestniczyła w Festiwalu Grudziądzkich Amatorskich Prezentacji Artystycznych - GAPA 2017. 

Organizatorem trzydniowej imprezy, podzielonej na jeden dzień taneczny i dwa dni muzyczne, jest Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Po przesłaniu płyty demo zostaliśmy zakwalifikowani do przesłuchań konkursowych. Wystąpiliśmy w środę, 17 maja. Nasza piosenka i jej wykonanie zostało zauważone przez jury i nagrodzone Srebrną Gapą festiwalu w kategorii zespoły muzyczno-wokalne na poziomie szkół podstawowych. W Festiwalu uczestniczyło ponad stu wykonawców z całego regionu.